0312256 00 73
 • ÖĞRENCİ SİSTEMİ
 • BAYİ GİRİŞİ
 • ŞUBELERİMİZ
 • İLETİŞİM

Hazırlık Atlama Kursu

 

Prestige English Batıkent olarak ayrı bir önem verdiğimiz Proficiency – hazırlık atlama sınavları –

Gruplarımızda genel olarak izlediğimiz yol, öğrencilerimize yoğun bir program uygulayarak üniversiteye ilk adımda en büyük zorluk olan

Yabancı Dil sınavlarından istedikleri dereceleri almalarını sağlamaktır.

Prestige English Batıkent olarak öncelikli hedefimiz, daima her üniversite için ayrı bir hazırlık atlama grubu oluşturmaktır.

Bu durumda müfredat ve uygulanan mataryaller sadece o üniversite için hazırlanır, böylelikle öğrenciler beklenen başarıya kolaylıkla ulaştırılır.

Kurumumuzda hazırlık atlama programları;

120-140 ders saati

Hafta içi hergün yoğun (günlük 5-6 ders saati)

Uzman kadro 

Hedeflenen üniversitenin materyal örnekleri 

Vip sınıflar 

ile planlanmaktadır.

 

Ön Bilgilendirme Formu   Formu doldurun sizi arayalım! %10 ekstra indirimi kapın!

 


Üniversitelerin Sınavları ve Uygulanışları


Proficiency Hakkında Genel Bilgiler

 • Proficieny sınavları; üniversitelerin, öğrencilerine dil seviyelerini değerlendirmek amacıyla uyguladıkları üst düzey sınavlardır. Her üniversitenin yabancı dil bölümleri tarafından hazırlanan Proficiency sınavları, öğrencilerin çeşitli alanlarda (Grammar, writing, listening, reading, speaking) yabancı dile hakim olmalarını gerekli kılmaktadır. Sınavlar, üniversitelerin izlemiş oldukları yönetmeliğe göre soru sayısında ve içerdikleri bölümlerde değişiklik göstermektedirler.
 • Boğaziçi Üniversitesi hariç, diğer üniversiteler genel yapısı itibariyle benzer sınav sistemlerini takip etmektedirler. Üniversiteler, sınavlar öncesi kendi bünyelerinde Proficiency eğitimi verip, seviye/kur ayrımına gitmektedirler. Genel olarak bütün üniversiteler yukarıda belirtilen yabancı dil becerilerinden grammar (gramer), writing(yazma) ve reading(okuma) alanlarını derslerinde işlemektedir. Yalnızca Boğaziçi Üniversitesi sınavlarında, öğrencilerinden gramer bilgisi sormamaktadır.
 • Üniversitelerde uygulanan Proficiency sınavlarında, öğrencilerin yaşadıkları en temel problemlerden biri almış oldukları hazırlık eğitiminin, Proficieny sınavlarına hazırlık aşamasında yetersiz olmasıdır. Verilen eğitimle uygulanan sınav örtüşmemektedir.

Proficiency – Hazırlık Atlama Gruplarımız

 • Prestige English Batıkent olarak ayrı bir önem verdiğimiz Proficiency – hazırlık atlama sınavı – Gruplarımızda genel olarak izlediğimiz yol, öğrencilerimize yoğun bir program uygulayarak üniversiteye ilk adımda en büyük zorluk olan Yabancı Dil sınavlarından istedikleri dereceleri almalarını sağlamaktır.
 • Üniversitelerin genel olarak Ocak-Haziran ve Eylül aylarında uyguladığı HAZIRLIK SINIFI FİNAL SINAVI niteliğindeki bu sınavlar Grammar, Reading, Listening, Writing ve Speaking bölümlerinden oluşmaktadır. Bazı üniversiteler bu bölümlerin tamamını uygularken bazıları sadece Grammar-Reading şeklinde uygulamaktadırlar.
 • Prestige English Batıkent olarak öncelikli hedefimiz daima her üniversite için ayrı bir hazırlık atlama grubu oluşturmaktır. Bu durumda müfredat ve uygulanan mataryaller sadece o üniversite için hazırlanır.
 • Bu sınavlara hazırlık amacıyla planladığımız ortak gruplarımızda çalışma programı üniversitelerin sınavları baz alınarak Grammar-Reading ve Listening-Writing-Speaking olmak üzere iki ayrı paket program şeklinde yürütülmektedir. Grammar-Reading ve test tekniği çalışmaları ortalama 90/100 ders saati, Listening-Writing-Speaking çalışması ise 24+24+24=72 ders saati olarak planlanmaktadır. Ders saatleri, sürenin yeterli olmaması durumunda arttırılabilinir.
 • Proficiency sınav formatını baz alarak hazırladığımız yayınlarımız değişik üniversitelerin sınav örnekleriyle desteklenmekte ve öğrencilerimize ücretsiz olarak verilmektedir.
 • Hazırlık Atlama Gruplarımızda görev yapan öğretmen kadromuz, konularında deneyimli akademik personelden oluşmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesine Özel Proficiency Grupları

 • Writing, Reading,Listening ve Grammar olmak üzere bütün derslerimiz 75 ‘er saat olarak verilmektedir.
 • Writing derslerinin ilk 2 haftası uygulamalı kompozisyon yazma şeklinde olmaktadır ve öğretmenle birlikte yazma stratejileri edinirler ve anında durum ve kompozisyon değerlendirilmesi yapılır. Öğretmenle birlikte en az 2 adet kompozisyon değerlendirilmesi sınıfta yapılır ve ödevler istenildiğinde elektronik ortamda öğretmene ulaştırılabilir.
 • Reading derslerinde Prestige English yayın kadrosu tarafından hazırlanan A GUARANTEED PATH TO BOGAZICI PROFICIENCY ödev ve yardımcı kitap olarak kullanılır. Derslerde en az 2 adet Dikkatli Okuma ve 2 adet Araştırmalı Okuma metni yapılır. Her alanın ilk okuma parçaları öğretmenin çevirmenliğinde ve öğrencilerin yorumlaması şeklinde karşılıklı diyalog halinde sürdürülür. Son 2 okuma parçası öğrencinin kendisi tarafından yapılır ve süre uygulaması yapılır.
 • Boğaziçi Proficiency gruplarımızda öğrencilerin istekleri doğrultusunda ekstra 1 gün Okuma etüdü yapılır. Ödevlerle birlikte haftada ortalama 10okuma parçası yapılır. Son 20 gün yoğun program sayesinde öğrencinin 1 derste yapmış olduğu okuma metinleri 6 ile 8 şeklinde değişmektedir ve süre uygulaması yapılır.
 • Listening derslerimizde dinleme metinlerinden önce öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan kelime listesi öğrencilerimize dağıtılır ve böylece dinleme metnine geçmeden önce öğrencilerin metne aşina olmaları sağlanır. Ödevlerle birlikte haftada en az 6 dinleme metni yapılacak şekilde program hazırlanmaktadır ve Karacan Prestige English tarafından hazırlanan BOGAZICI PROFICIENCY BOOK 1 Listening bölümünden faydalanılmaktadır. Listening derslerine ilaveten öğrencinin dinleme ve anlama becerilerini arttırmak amacı ile video dersleri verilmektedir.

Hangi Üniversite, Hangi Beceriyi Ölçüyor?

Gr - Grammar  /  Rd-Reading  /  Ls-Listening  /  Wr-Writing  /  Sp-Speaking

Hazırlık Atlama Sınavlarıyla İlgili İpuçları

Bilkent Cope (Certificate of Proficiency in English) Sınavı Sınav 2 aşamadan oluşuyor.

1.AŞAMA: Kur belirleme sınavı. 170 soru var. Grammar ve Vocabulary’den oluşuyor. Çoktan seçmeli bir sınav. 4 şık var. Basitten başlayıp zora doğru gidiyor. Tıpkı Tömer’deki seviye tespit sınavı gibi. Geçme notu  %60 ( 102). Not: 1. aşamayı geçemeyen 2. aşamaya giremiyor. 2.AŞAMA : 4 bölüm var. a) READING: 35 soru var. 3 kısa 2 de orta uzunlukta toplam 20 sorudan oluşan 5 metin var. Bir de 15 soruluk uzun bir metin var. Geçme notu %60 (21) Reference tipi sorular var. “Where’s this text taken from?” (Newspaper, Magazine, Article…) tipi sorular var. “Tone” soruları var. Yazarın tarzı soruluyor (Indifferent, Coherent, Pessimistic, Optimistic, Sarcastic, Ridiculous, Cynical…) “Main Idea” soruları var. Soru tipleri Toefl’a biraz benziyor. Bu bölümün süresi 75 dk. b) WRITING: 2 konu veriliyor ve biri hakkında yazılıyor. Discussive Essay veya Free writing Akademik Writing olacak. Aşağı yukarı 350 kelimelik bir Essay olacak. 20 üzerinden 12 almak gerekiyor.Süre 60 dk. c) LISTENING: 2 adet 15’er soruluk Text var. Bir kere okunuyor. Öğrenciler dinlerken not alıyor. Sorular sonradan dağıtılıyor. Çoktan seçmeli sorular. Metinler genelde bilimsel oluyor. 30 dk. dinleme tutuyor. 25 dk. da cevaplama  tutuyor. Toplam 55 dk. Sürüyor. 30 üzerinden 18 almak gerekiyor (%60). d) USE OF ENGLISH (Grammar) : 35 soru var. Word Formation (8 soru) Cloze test (10 soru) Vocabulary (10 soru, yakın anlam) – çoktan seçmeli Fill in the blanks (7 soru, tamamen gramer) – çoktan seçmeli 21 alan geçiyor. Süre 40 dk.

Gazi Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

 • 1-40: Dilbilgisi

 • 41-52: Kelime Bilgisi

 • 53-56: Türkçe-İngilizce Çeviri

 • 57-60: İngilizce-Türkçe Çeviri

 • 61-64: Cümle Tamamlama

 • 65-68: Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümle

 • 69-73: Anlamca En Yakın Cümle

 • 74-77: Diyalog Tamamlama

 • 78-81: Boş Bırakılan Yere Uygun Düşen İfade Bulma

 • 82-85: Verilen Duruma Uygun Düşen İfade Bulma

 • 86-100: Verilen Metinlerdeki Soruları Cevaplama

İstanbul Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

Reading: 40 soru Listening: 30 soru Grammar: Boşluklu okuma parçaları, cümleler, diyaloglar, anlam bütünlüğünü bozan cümleler Writing: Yaklaşık 350 kelimelik bir Essay yazdırılıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Proficiency

Listening, Reading ve Writing bölümlerinden oluşmaktadır. I. Listening: Seçici Dinleme ve Ayrıntılı Dinleme olarak 2’ye ayrılır Metinler bir öğretmen tarafından bir kez okunur. Sorular dağıtılır ve 3 dakika süre verilir. Ayrıntılı Dinleme: Sorular önceden görülmez. Öğrenciler dinlerken boş bir kağıda not alabilirler. Daha sonra 15 dakika cevaplama süresi verilir. II. Reading: 2 bölümden oluşur. Arayarak Okuma: Öğrenciler önce soruları okurlar ve daha sonra gerekli bilgiyi metnin içinde bulurlar.8 – 10 sorudan oluşur ve 20 dakika sürer. Ayrıntılı Okuma: Metin okunur ve daha sonra sorular cevaplanır.8 – 9 sorudan oluşur ve 30 dakika sürer. III. Writing: 2 farklı konu hakkında yaklaşık 250 kelimelik 2 ayrı komposizyon yazılır. Her bir komposizyon için 40  dakika süre verilir. Sınav süresi toplam 3,5 saattir. Geçme notu (60)’dır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

Proficiency tarzında bir sınav. İlk 68 soru tipik dilbilgisi ve kelime bilgisi soruları.Geri kalan sorular ise,paragraf tamamlama,en yakın anlamı bulma,metinden ana fikir çıkarma,metinle ilgili soruları cevaplama tarzında sorular.

Yeditepe Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

4 bölümden oluşan bir sınav. Use of English: 40 puanlık çoktan seçmeli sorular Vocabulary: 20 puanlık çoktan seçmeli sorular Reading Comprehension: Öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama ve bilmedikleri sözcüklerin anlamlarını metinden çıkarabilme becerileri sınanır.20 puanlık çoktan seçmeli sorular bulunmaktadır. Writing: 3 kompozisyon konusu verilir ve biri hakkında 300 civarında kelime kullanarak kompozisyon yazılması istenir.20 puan.

TOBB Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

1. AŞAMA: a) Reading: 5 okuma parçasını kapsamaktadır.Her parçada 7 adet soru bulunmaktadır.Toplam 35 puan. b) Writing: I.Kısım: 100 – 150 kelimelik bir paragraf yazdırılıyor.Toplam 10 puan. II.Kısım: Bir metnin özeti yazdırılıyor.Toplam 5 puan. 2. AŞAMA: I. Listening a) Lecture: 2 adet var. Her bir lecture 10 puan ve 7 – 8 dakika sürüyor. Sorular çoktan seçmeli. b) Dialogue: Karşılıklı konuşma dinletiliyor. Toplam 5 puan. II. Language use: Paragraf tamamlayan ve bozan cümleler soruluyor. Toplam 15 puan. III. Speaking Toplam 10 puan. Birinci aşamaya giren bütün öğrenciler puan şartı aramaksızın ikinci aşamaya girebiliyorlar. Birinci aşama ve ikinci aşamadan aldıkları not toplamı 60 ve üzeri olan öğrenciler Hazırlık Sınıfı okumuyorlar.

Atılım Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

Proficiency tarzında,100 soruluk, çoktan seçmeli bir sınav.3 okuma metni ve bunlarla ilgili comprehension soruları var. Ayrıca, Use of English bölümünde, Irrelevant Sentence, Paragraph Completion, Paragraph Formation, Dialague Completion, Closest Meaning tarzında sorular var. Cloze test var. 20 soru Vocabulary,5 soru word formation,5 soru phrasal verb,5 soru sentence completion,5 soru rewrite şeklinde. Sınavın sonunda da 15 puanlık Essay Writing bölümü var.

Bahçeşehir Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

4 temel beceriye ( Reading,Listening,Writing ve Speaking ) yer veren bir sınav.Sınav 2 bölümden oluşmaktadır. 1.BÖLÜM:Yazılı Sınav: Toplam 50 adet çoktan seçmeli soru var. Öğrencinin okuma,yazma ve dinleme becerilerini sınıyor.Ağırlık derecesi %75.Sınav 160 dak.sürüyor.

 • Reading : 30 soru,
 • Listening : 20 soru,
 • Writing : Essay Writing.3 konu veriliyor ve bir tanesi hakkında yazılıyor.Ortalama 250 kelime isteniyor.

2.BÖLÜM: Sözlü Sınav: Her öğrenci için 6-8 dakika süre veriliyor. Ağırlık derecesi %25

İstanbul Teknik Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

İstanbul üniversitesiSınav 3 bölümden oluşmaktadır. I. Use of English : 4 metin veriliyor ve sorular cloze test şeklinde çoktan seçmeli soruluyor.Toplam 35 soru var ve toplam 35 puan II. Reading Comprehension : 30 soru var.4 metin veriliyor metinlerle ilgili sorular,kelime bilgisi soruları,reference soruları ve ana fikir soruları var.Toplam 45 puan. III. Writing : 4 konu veriliyor ve 1’i hakkında 250-300 kelimelik bir essay yazılıyor.20 puan

Maltepe Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

Maltepe Üniversitesi İngilizce Lisans Hazırlık Sınıfı İngilizce Yeterlik Sınavı Upper-Intermediate düzeydedir ve 4 ana bölümden oluşur. Sınavda başarılı olabilmek için 70/100 ve üzeri not almak gereklidir. Sınavın bölümleri eşit ağırlıklı olup, sırası ile şunlardır: I Dinleme (Listening) Sınavın bu ilk aşaması iki ana bölümden oluşur: Parçayı dinlerken yanıtlanan sorular (while listening): Bu bölümde öğrenciler iki adet akademik dinleme parçasını dinlerken, aynı anda soru kağıtları üzerindeki ilgili soruları da yanıtlarlar. Her bir parça öğrencilere iki defa okunmaktadır. II Okuma (Reading) Sınavın bu aşaması üç ana bölümden oluşur. Bu bölümlerde, öğrencilere farklı uzunlukta üç ayrı okuma parçası verilir. Bu okuma parçaları farklı tipte (boşluk doldurma, eşleştirme, Doğru/Yanlış, özet çıkarma, çoktan seçmeli, açık uçlu vb.) soruları içermektedir. III Gramer (Use of English) Sınavın bu aşaması üç ana bölümden oluşur. Parçadaki boşlukları doldurma (Open Cloze): Öğrenciler, verilen parçadaki boşlukları, doğru gramer yapıları ve kelime grupları oluşturarak parçayı anlamlı bir bütün haline getirecek şekilde doldururlar. IV Yazma (Writing) Sınavın bu aşaması iki ana bölümden oluşur. Grafik/tablo/çizim/diagram vb. tanımlama: Öğrenciler verilen bir grafik, diagram, çizim veya tabloda yer alan bilgileri ilgili ifadeleri kullandıkları paragraf yazarak aktarırlar. Bu bölümde kelime alt sınırı 150’dir. Kompozisyon yazma: Öğrenciler verilen konuyla ilgili görüşlerini bildiren bir kompozisyon yazarlar. Bu bölümde kelime alt sınırı 300’dür.


NUMARANI BIRAK
SENİ ARAYALIM
Prestige English - Başarıya Ortak Ol!
Güncel Kurs Programları
4 Hafta
Toplam 110 Saat
Günler
Hafta İçi Hergün
Tarihler
11.08.2014 - 10.09.2014
Ders Saatleri
09:45 - 13:15
4 Hafta
Toplam 110 Saat
Günler
Hafta İçi Hergün
Tarihler
11.08.2014 - 10.09.2014
Ders Saatleri
09:45 - 13:15